mercredi 16 novembre 2011

Mongols & Yuan / Mongol & Yuan Chinese (VENDU / SOLD !!)


Mongols & Yuan  Liste d'Armée / Mongol & Yuan Chinese Army List


6 x Reg Bw
6 x Bd F
8 x Hd
10 x Camp
35 x Lh
28 x Cv


Prix Total / Total Price: 690 Euros