lundi 13 août 2012

Palmyrian / Palmyre (SOLD/VENDU)

Army List / Liste d'Armée

6 x Ps
14 x Irr Bw
8 x Reg Bw
15 x Lh
7 x Cv
10 x Kn X

Total Price / Prix Total: 390 Euros
mardi 7 août 2012

Chinois Han / Han Chinese (VENDU / SOLD)

Liste d'Armée / Army List:

6 x Ps
4 x Irr Bw
8 x Reg Bw
8 x Irr Ax
8 x Bd & Sp O S
12 x Lh
15 x Cv
5 x Chariot

Prix Total / Total Price: 390 Euroslundi 6 août 2012

Gepids / Gépids (VENDU / SOLD)

Liste d'Armée / Army List:

12 x Ps
12 x Irr Bw
24 x Wb O S
6 x Camp
4 x Lh
22 x Kn  I F O S

Prix Total / Total Price: 490 Euros